Testowanie klas abstrakcyjnych

Pewnie każdy na swojej ścieżce programistycznej spotkał się z klasą abstrakcyjną. Wrzucamy tam kod, który zdaje się być domyślną implementacją pewnej grupy klas i szkoda nam kopiować tego zachowania do każdej z nich osobna. Skoro wszystkie zachowują się podobny sposób, czasem tylko dodając coś od siebie, to warto wykorzystać dziedziczenie i napisać mniej (DRY). Czyli prawdopodobny wydaje się taki scenariusz:

.csharpcode, .csharpcode pre
{
font-size: small;
color: black;
font-family: Consolas, “Courier New”, Courier, Monospace;
background-color: #ffffff;
max-height: 500px;
overflow: auto;
/*white-space: pre;*/
}

.csharpcode pre { margin: 0em; }

.csharpcode .rem { color: #008000; }

.csharpcode .kwrd { color: #0000ff; }

.csharpcode .str { color: #a31515; }

.csharpcode .op { color: #0000c0; }

.csharpcode .preproc { color: #cc6633; }

.csharpcode .asp { background-color: #ffff00; }

.csharpcode .html { color: #800000; }

.csharpcode .attr { color: #ff0000; }

.csharpcode .alt
{
background-color: #f4f4f4;
width: 100%;
margin: 0em;
}

.csharpcode .lnum { color: #606060; }

  1: namespace AbstractTesting
  2: {
  3:   public abstract class AbstractClass
  4:   {
  5:     public virtual int Method(int input)
  6:     {
  7:       switch (input)
  8:       {
  9:         case 1:
 10:           return 1;
 11:         case 2:
 12:           return 4;
 13:         case 3:
 14:           return 8;
 15:         default:
 16:           return 0;
 17:       }
 18:     }
 19:   }
 20:  
 21:   public class ConcreteClass1 : AbstractClass
 22:   {
 23:     public override int Method(int input)
 24:     {
 25:       switch (input)
 26:       {
 27:         case 1:
 28:           return -1;
 29:         default:
 30:           return base.Method(input);
 31:       }
 32:  
 33:     }
 34:   }
 35:  
 36:   public class ConcreteClass2 : AbstractClass
 37:   {
 38:     public override int Method(int i)
 39:     {
 40:       switch (i)
 41:       {
 42:         case 4:
 43:           return 16;
 44:         default:
 45:           return base.Method(i);
 46:  
 47:       }
 48:     }
 49:   }
 50:  
 51:   public class ConcreteClass3 : AbstractClass
 52:   {
 53:   }
 54:  
 55:   public class ConcreteClass4 : AbstractClass
 56:   {
 57:     public override int Method(int i)
 58:     {
 59:       switch (i)
 60:       {
 61:         case 1:
 62:           return -1;
 63:         case 2:
 64:           return -2;
 65:         case 3:
 66:           return -3;
 67:         default:
 68:           return base.Method(i);
 69:       }
 70:     }
 71:   }
 72:  
 73:   public class ConcreteClass5 : AbstractClass
 74:   {
 75:     public override int Method(int i)
 76:     {
 77:       switch (i)
 78:       {
 79:         case 1:
 80:           return -1;
 81:         case 2:
 82:           return -4;
 83:         case 3:
 84:           return -8;
 85:         default:
 86:           return 1;
 87:       }
 88:     }
 89:   }
 90: }

Celowo pomijam dodatkowe metody w klasie bazowej i klasach pochodnych, nie na tym chce się tutaj skupić.
Teraz można zadać sobie pytanie, jak mam to przetestować? Przynajmniej ja je sobie zadawałem. Czy testować w każdej klasie tylko to co wnosi ona nowego, a dla klasy klasy bazowej napisać specjalnego mocka, który umożliwi stworzenie jej instancji, a następnie przetestowanie wspólnego kodu. Czy też pominąć w testach klasę bazową, ale dla każdej z klas dziedziczących pisać powtarzający się test, sprawdzający wszystkie warunki switcha? Jest też trzecie rozwiązanie tego problemu, sugerując się podpowiedziami kolegów z pracy, trzeba być wystarczająco odważnym, wrzucić na produkcję i zobaczyć czy zabangla. Ale tego przykładu nie będę tutaj analizować.

Zamiast rozwodzić się nad tym, co jest lepsze, a co gorsze, sprawdzimy jak to wychodzi w praniu. Pierwsze podejście, napisać mniej testów:

  1: [TestFixture]
  2: public class AbstractTestClass
  3: {
  4:   [Test]
  5:   public void t0_1()
  6:   {
  7:     var sut = new MockAbstractClass();
  8:     Assert.AreEqual(1, sut.Method(1));
  9:   }
 10:  
 11:   [Test]
 12:   public void t1_4()
 13:   {
 14:     var sut = new MockAbstractClass();
 15:     Assert.AreEqual(4, sut.Method(2));
 16:   }
 17:  
 18:   [Test]
 19:   public void t3_8()
 20:   {
 21:     var sut = new MockAbstractClass();
 22:     Assert.AreEqual(8, sut.Method(3));
 23:   }
 24:  
 25:   [Test]
 26:   public void t4_0()
 27:   {
 28:     var sut = new MockAbstractClass();
 29:     Assert.AreEqual(0, sut.Method(4));
 30:   }
 31: }
 32:  
 33: public class MockAbstractClass : AbstractClass
 34: {
 35: }
 36:  
 37: [TestFixture]
 38: public class TestC1
 39: {
 40:   [Test]
 41:   public void t0_1()
 42:   {
 43:     var sut = new ConcreteClass1();
 44:     Assert.AreEqual(-1, sut.Method(1));
 45:   }
 46: }
 47:  
 48: [TestFixture]
 49: public class TestC2
 50: {
 51:   [Test]
 52:   public void t0_16()
 53:   {
 54:     var sut = new ConcreteClass2();
 55:     Assert.AreEqual(16, sut.Method(4));
 56:   }
 57: }
 58:  
 59: [TestFixture]
 60: public class TestC4
 61: {
 62:   [Test]
 63:   public void t1_m1()
 64:   {
 65:     var sut = new ConcreteClass4();
 66:     Assert.AreEqual(-1, sut.Method(1));
 67:   }
 68:  
 69:   [Test]
 70:   public void t2_m2()
 71:   {
 72:     var sut = new ConcreteClass4();
 73:     Assert.AreEqual(-2, sut.Method(2));
 74:   }
 75:  
 76:   [Test]
 77:   public void t3_m3()
 78:   {
 79:     var sut = new ConcreteClass4();
 80:     Assert.AreEqual(-3, sut.Method(3));
 81:   }
 82:  
 83:   [Test]
 84:   public void t4_0()
 85:   {
 86:     var sut = new ConcreteClass4();
 87:     Assert.AreEqual(0, sut.Method(4));
 88:   }
 89: }
 90:  
 91: [TestFixture]
 92: public class TestC5
 93: {
 94:   [Test]
 95:   public void t1_m1()
 96:   {
 97:     var sut = new ConcreteClass5();
 98:     Assert.AreEqual(-1, sut.Method(1));
 99:   }
 100:  
 101:   [Test]
 102:   public void t2_m2()
 103:   {
 104:     var sut = new ConcreteClass5();
 105:     Assert.AreEqual(-4, sut.Method(2));
 106:   }
 107:  
 108:   [Test]
 109:   public void t3_m3()
 110:   {
 111:     var sut = new ConcreteClass5();
 112:     Assert.AreEqual(-8, sut.Method(3));
 113:   }
 114:  
 115:   [Test]
 116:   public void t4_0()
 117:   {
 118:     var sut = new ConcreteClass5();
 119:     Assert.AreEqual(1, sut.Method(16));
 120:   }
 121: }

Pokrycie kodu powinno być 100%. Wszystkie test powinny przejść na zielono. Skoro wszystko działa dobrze, to po co się zastanawiać na innym rozwiązaniem? A to dlatego, drogie dzieciaczki, że jeśli wprowadzicie teraz jakąś zmianę w klasie Abstract, to wszystkie testy klas pochodnych nadal będą się świecić na zielono. Pomimo tego, że zmieni się ich zachowanie. W ten sposób nie dowiecie się (z testów), że np. klasa Concret3 od teraz zachowuje się zupełnie inaczej, inne korzystające z domyślnego zachowania też oszalały. Ktoś może powiedzieć, że to poprawne zachowanie, skoro dziedziczysz po czymś/kimś i zdajesz się na jego domyślną implementacje to zmieniasz się razem z nią jak chorągiewka na wietrze. Tylko czy o to chodzi? Czy klasy nie powinny mieć własnego rozumku? Klient korzysta z implementacji klasy 1,2,3,4 czy 5 a nie klasy podstawowej. W takiej sytuacji każda klasa, a w zasadzie test dla każdej z klas powinien wykryć zmiany w jej zachowaniu, poinformować o tym, że zostało ono zmienione i od teraz nie spełnia wcześniej przyjętego rozumowania. Moim zdaniem tak powinny wyglądać testy:

  1: namespace AbstractTesting
  2: {
  3:   [TestFixture]
  4:   public class ConcreteClass1Test
  5:   {
  6:     [Test]
  7:     public void T001_M1()
  8:     {
  9:       var sut = new ConcreteClass1();
 10:  
 11:       var result = sut.Method(1);
 12:  
 13:       Assert.AreEqual(-1, result);
 14:     }
 15:  
 16:     [Test]
 17:     public void T002_M2()
 18:     {
 19:       var sut = new ConcreteClass1();
 20:  
 21:       var result = sut.Method(2);
 22:  
 23:       Assert.AreEqual(4, result);
 24:     }
 25:  
 26:     [Test]
 27:     public void T003_M3()
 28:     {
 29:       var sut = new ConcreteClass1();
 30:  
 31:       var result = sut.Method(3);
 32:  
 33:       Assert.AreEqual(8, result);
 34:     }
 35:  
 36:     [Test]
 37:     public void T004_M155()
 38:     {
 39:       var sut = new ConcreteClass1();
 40:  
 41:       var result = sut.Method(155);
 42:  
 43:       Assert.AreEqual(0, result);
 44:     }
 45:   }
 46:  
 47:   [TestFixture]
 48:   public class ConcreteClass2Test
 49:   {
 50:     [Test]
 51:     public void T001_M1()
 52:     {
 53:       var sut = new ConcreteClass2();
 54:  
 55:       var result = sut.Method(1);
 56:  
 57:       Assert.AreEqual(1, result);
 58:     }
 59:  
 60:     [Test]
 61:     public void T002_M2()
 62:     {
 63:       var sut = new ConcreteClass2();
 64:  
 65:       var result = sut.Method(2);
 66:  
 67:       Assert.AreEqual(4, result);
 68:     }
 69:  
 70:     [Test]
 71:     public void T003_M3()
 72:     {
 73:       var sut = new ConcreteClass2();
 74:  
 75:       var result = sut.Method(3);
 76:  
 77:       Assert.AreEqual(8, result);
 78:     }
 79:  
 80:     [Test]
 81:     public void T004_M4()
 82:     {
 83:       var sut = new ConcreteClass2();
 84:  
 85:       var result = sut.Method(4);
 86:  
 87:       Assert.AreEqual(16, result);
 88:     }
 89:  
 90:     [Test]
 91:     public void T005_M55()
 92:     {
 93:       var sut = new ConcreteClass2();
 94:  
 95:       var result = sut.Method(55);
 96:  
 97:       Assert.AreEqual(0, result);
 98:     }
 99:   }
 100:  
 101:   [TestFixture]
 102:   public class ConcreteClass3Test
 103:   {
 104:     [Test]
 105:     public void T001_M1()
 106:     {
 107:       var sut = new ConcreteClass3();
 108:  
 109:       var result = sut.Method(1);
 110:  
 111:       Assert.AreEqual(1, result);
 112:     }
 113:  
 114:     [Test]
 115:     public void T002_M2()
 116:     {
 117:       var sut = new ConcreteClass3();
 118:  
 119:       var result = sut.Method(2);
 120:  
 121:       Assert.AreEqual(4, result);
 122:     }
 123:  
 124:     [Test]
 125:     public void T003_M3()
 126:     {
 127:       var sut = new ConcreteClass3();
 128:  
 129:       var result = sut.Method(3);
 130:  
 131:       Assert.AreEqual(8, result);
 132:     }
 133:  
 134:     [Test]
 135:     public void T004_M55()
 136:     {
 137:       var sut = new ConcreteClass3();
 138:  
 139:       var result = sut.Method(55);
 140:  
 141:       Assert.AreEqual(0, result);
 142:     }
 143:   }
 144:  
 145:   [TestFixture]
 146:   public class ConcreteClass4Test
 147:   {
 148:     [Test]
 149:     public void T001_M1()
 150:     {
 151:       var sut = new ConcreteClass4();
 152:  
 153:       var result = sut.Method(1);
 154:  
 155:       Assert.AreEqual(-1, result);
 156:     }
 157:  
 158:     [Test]
 159:     public void T002_M2()
 160:     {
 161:       var sut = new ConcreteClass4();
 162:  
 163:       var result = sut.Method(2);
 164:  
 165:       Assert.AreEqual(-2, result);
 166:     }
 167:  
 168:     [Test]
 169:     public void T003_M3()
 170:     {
 171:       var sut = new ConcreteClass4();
 172:  
 173:       var result = sut.Method(3);
 174:  
 175:       Assert.AreEqual(-3, result);
 176:     }
 177:  
 178:     [Test]
 179:     public void T004_M55()
 180:     {
 181:       var sut = new ConcreteClass4();
 182:  
 183:       var result = sut.Method(55);
 184:  
 185:       Assert.AreEqual(0, result);
 186:     }
 187:   }
 188:  
 189:   [TestFixture]
 190:   public class ConcreteClass5Test
 191:   {
 192:     [Test]
 193:     public void T001_M1()
 194:     {
 195:       var sut = new ConcreteClass5();
 196:  
 197:       var result = sut.Method(1);
 198:  
 199:       Assert.AreEqual(-1, result);
 200:     }
 201:  
 202:     [Test]
 203:     public void T002_M2()
 204:     {
 205:       var sut = new ConcreteClass5();
 206:  
 207:       var result = sut.Method(2);
 208:  
 209:       Assert.AreEqual(-4, result);
 210:     }
 211:  
 212:     [Test]
 213:     public void T003_M3()
 214:     {
 215:       var sut = new ConcreteClass5();
 216:  
 217:       var result = sut.Method(3);
 218:  
 219:       Assert.AreEqual(-8, result);
 220:     }
 221:  
 222:     [Test]
 223:     public void T004_M55()
 224:     {
 225:       var sut = new ConcreteClass5();
 226:  
 227:       var result = sut.Method(55);
 228:  
 229:       Assert.AreEqual(1, result);
 230:     }
 231:   }
 232: }

W tym przypadku gdy zmieni się zachowanie klasy podstawowej, wszystkie testy klas korzystających z domyślnej implementacji, automatycznie zgłoszą niezadowolenie ze zmian.
Nic za darmo, w drugim przypadku trzeba napisać więcej testów, a czasem nawet go powtórzyć. Oczywiście można też pozbyć się tego switcha z kodu, albo wyjechać do Niemiec i zbierać ogórki – byle by tylko nie pisać testów. Tutaj miałem na celu pokazanie tego, jak zachowują się oba rozwiązania i które z nich, moim zdaniem jest tym słuszniejszym.

Jak zwykle pozostaje otwarty na krytykę i zastrzegam sobie prawo do popełniania błędów.