Posłuchaj klienta

Jeśli klient chce statycznego HTML za kilka minut, nie dostarczaj mu dynamicznego kodu, z pętlami, partialami czy różnymi warstwami za godzinę – za późno.
Jeśli klient chce Abyś wygenerował te notatki w kontrolerze za kilka minut – nie produkuj repozytorium, nie zaprzęgaj dependency injection za godzinę – za późno.
Jeśli klient chce edycji tylko swoich wpisów i możliwości edytowania tylko tytułu czy tekstu, to dostarcz tylko tyle, nie podmieniaj całego modelu – za późno, źle i za dużo.
Pamiętaj, lepiej mieć coś co spełnia wymagania klienta powoli, niż coś co nie spełnia ich szybko.
Posłuchaj swojego klienta, zapytaj jeśli czegoś nie rozumiesz, zaproponuj jeśli uważasz że coś może być zrobione lepiej. Ale pamiętaj, że to jego biznes i to on wie jak robić na tym pieniądze.