O braciach QueryString i ActionParameters

W .net ASP.MVC są różne mechanizmy. Są też takie, które umożliwiają zbadanie argumentów przesłanych do akcji, jak i argumentów oczekiwanych w akcji. I właśnie o nich dzisiaj. Można je wykorzystywać na dobry i zły sposób, jak każde narzędzie. Najpierw mały pokaz a potem filozofowanie. Mamy taki kod:

.csharpcode, .csharpcode pre
{
font-size: small;
color: black;
font-family: Consolas, “Courier New”, Courier, Monospace;
background-color: #ffffff;
/*white-space: pre;*/
}

.csharpcode pre { margin: 0em; }

.csharpcode .rem { color: #008000; }

.csharpcode .kwrd { color: #0000ff; }

.csharpcode .str { color: #a31515; }

.csharpcode .op { color: #0000c0; }

.csharpcode .preproc { color: #cc6633; }

.csharpcode .asp { background-color: #ffff00; }

.csharpcode .html { color: #800000; }

.csharpcode .attr { color: #ff0000; }

.csharpcode .alt
{
background-color: #f4f4f4;
width: 100%;
margin: 0em;
}

.csharpcode .lnum { color: #606060; }

  1: public class HomeController : Controller
  2: {
  3:   public ActionResult Index()
  4:   {
  5:     return this.View("Index");
  6:   }
  7:  
  8:   public string MustHaveString(string text)
  9:   {
 10:     return text;
 11:   }
 12:  
 13:   public string CanHaveString(string text = "")
 14:   {
 15:     return text;
 16:   }
 17:  
 18:   public string MustHaveInt(int input)
 19:   {
 20:     return input.ToString();
 21:   }
 22:  
 23:   public string CanHaveInt(int input = 0)
 24:   {
 25:     return input.ToString();
 26:   }
 27:  
 28:   public string MustHaveBoth(string text, int input)
 29:   {
 30:     string r = string.Empty;
 31:     for (int i = 0; i < input; i++)
 32:     {
 33:       r += text;
 34:     }
 35:     return r;
 36:   }
 37:  
 38:   public string CanHaveBoth(string text = "just a text", int input = 7)
 39:   {
 40:     string r = string.Empty;
 41:     for (int i = 0; i < input; i++)
 42:     {
 43:       r += text;
 44:     }
 45:     return r;
 46:   }
 47:  
 48:   public string Greed(string text, int input, int wantSoMuch, int stillNotUsing, int itAll)
 49:   {
 50:     return text + input;
 51:   }
 52: }

Idąc od góry oczekujemy stringa, następnie oczekujemy stringa, ale mamy wartość domyślną na wypadek nie przesłania do przez użytkownika. Dalej to samo z intem, obowiązkowo oraz opcjonalnie. Potem wariacja z dwoma parametrami – obowiązkowo i opcjonalnie. I na koniec strasznie poznańska metoda, która potrzebuje wielu paramentrów, ale wykorzystuje tylko kilka z nich. Jeszcze jeszcze index, którego wyświetlenie wygląda tak:

.csharpcode, .csharpcode pre
{
font-size: small;
color: black;
font-family: Consolas, “Courier New”, Courier, Monospace;
background-color: #ffffff;
/*white-space: pre;*/
}

.csharpcode pre { margin: 0em; }

.csharpcode .rem { color: #008000; }

.csharpcode .kwrd { color: #0000ff; }

.csharpcode .str { color: #a31515; }

.csharpcode .op { color: #0000c0; }

.csharpcode .preproc { color: #cc6633; }

.csharpcode .asp { background-color: #ffff00; }

.csharpcode .html { color: #800000; }

.csharpcode .attr { color: #ff0000; }

.csharpcode .alt
{
background-color: #f4f4f4;
width: 100%;
margin: 0em;
}

.csharpcode .lnum { color: #606060; }

  1: <div class="container">
  2:   <div class="row">
  3:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Must have a string with string set", "MustHaveString", "Home", new { text = "lorem ipsum" }, new { @class = "btn btn-default" })</div>
  4:   </div>
  5:   <div class="row">
  6:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Must have a string with string not", "MustHaveString", "Home", new {}, new { @class = "btn btn-default" })</div>
  7:   </div>
  8:   <div class="row">
  9:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Can have a string with string set", "CanHaveString", "Home", new { }, new { @class = "btn btn-default" })</div>
 10:   </div>
 11:   <div class="row">
 12:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Can have a string with string not set", "CanHaveString", "Home", new {text="litwo ojczyzno moja" }, new { @class = "btn btn-default" })</div>
 13:   </div>
 14:   <hr/>
 15:   <div class="row">
 16:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Must have a int with int set", "MustHaveInt", "Home", new { input = 42 }, new { @class = "btn btn-default" })</div>
 17:   </div>
 18:   <div class="row">
 19:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Must have a int with int not", "MustHaveInt", "Home", new { }, new { @class = "btn btn-default" })</div>
 20:   </div>
 21:   <div class="row">
 22:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Can have a int with int set", "CanHaveInt", "Home", new { input=667 }, new { @class = "btn btn-default" })</div>
 23:   </div>
 24:   <div class="row">
 25:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Can have a int with int not set", "CanHaveInt", "Home", new { }, new { @class = "btn btn-default" })</div>
 26:   </div>
 27:   <hr/>
 28:   <div class="row">
 29:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Must have both set", "MustHaveBoth", "Home", new { text="plonie ogniosko", input=3}, new { @class = "btn btn-default" })</div>
 30:   </div>
 31:   <div class="row">
 32:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Must have both not", "MustHaveBoth", "Home", new { }, new { @class = "btn btn-default" })</div>
 33:   </div>
 34:   <div class="row">
 35:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Must have both set too much", "MustHaveBoth", "Home", new { text="a",input="123", x="co ja tu"}, new { @class = "btn btn-default" })</div>
 36:   </div>
 37:   <hr/>
 38:   <div class="row">
 39:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Greed only the using ones", "Greed", "Home", new { text = "a", input = "123" }, new { @class = "btn btn-default" })</div>
 40:   </div>
 41:   <div class="row">
 42:     <div class="col-md-6">@Html.ActionLink("Greed all the things", "Greed", "Home", new { text = "a", input = "123", wantSoMuch = -1, stillNotUsing = -1, itAll =-1}, new { @class = "btn btn-default" })</div>
 43:   </div>
 44: </div>

Czyli razor w linkami do poszczególnych akcji, czasem w linku są wymagane argumenty czasem ich brak. Wygląda to tak:

Mała niespodzianka, która wyszła podczas pisania tego posta. Okazuje się, że gdy na liście argumentów jest string, ale nie zostanie przesłany i nawet jeśli nie posiada on domyślnej wartości to i tak pewne mechanizmy asp zadziałają i zostanie wywołana akcja zdefiniowana w kontrolerze. Ta sama sztuczka z int’em już nie zadziała. Zostanie wyświetlmy zółty ekran błędu, informujący o tym, że nie udało się połączyć wszystkich kropek i jest klops. Ale to nie o tym wpis – ot taka ciekawostka.

W kontrolerze możemy nadpisać wywołanie metody, np. takiej metody w taki sposób:

  1: protected override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext)
  2: {
  3:   Debug.WriteLine(
  4:     string.Format("***** New Action *****n***** {0} *****", filterContext.ActionDescriptor.ActionName));
  5:   Debug.WriteLine("*** Action parameteres {0}***", filterContext.ActionParameters.Count);
  6:   filterContext.ActionParameters.ForEach(
  7:     ap => Debug.WriteLine(string.Format("Key: {0}tValue: {1}", ap.Key, ap.Value)));
  8:  
  9:   var queryString = filterContext.RequestContext.HttpContext.Request.QueryString;
 10:   Debug.WriteLine("*** Query string {0}***", queryString.AllKeys.Count());
 11:   queryString.AllKeys.ForEach(k =>
 12:     Debug.WriteLine(string.Format("Key: {0}tValue: {1}", k, queryString[k])));
 13: }

I teraz docieramy do sedna wpisu, będziemy oglądać QueryString i ActionParameters. Dla starych wyjadaczy różnica pewnie jasna i oczywista, ja się poznałem z nimi dopiero ostatnio, oryginalni autorzy świetnie się spisali przeinaczając (jest takie słowo) ich cel: otóż, wymyślił sobie ktoś że skoro w projekcie jest bardzo dużo kontrolerów, to pewnie znajdzie się część wspólna, którą warto umieścić w jakimś bazowym dla projektu kontrolerze. Sanity check – OK. Wszystko mogło być dobrze, do momenty gdy ktoś inny, nie robiłem git blame, nie wpadł na pomysł aby sprawdzać czy argumenty się zgadzają i sprawdzać, czy action paramentes zawiera np projectId, który ma zostać wysłany od użytkownika. Sanity check – NOK. Każdy kontroler dziedziczący ten wspólny, musi mieć na liście argumentów każdej ze swojej akcji parametr “int projectId”. Co przeciwnym wypadku? Oczywiście że przekierowanie na InvalidUrl i uwaga, strona ta w żaden sposób nie informuje o tym, czego oczekiwała, ani nic. Po prostu invalid url. Sanity check – Reject!
Dlaczego mnie to tak drażni? Bo jest to ukrywanie zależności danej metody, tworzę albo pracuje z taki kodem i gdy na liście argumentów mam nie używane parametry, to je usuwam i oczekuje że kod nadal będzie działać.
Zobaczcie jak wygląda wywołanie poszczególnych linków:
***** New Action *****
***** MustHaveString *****
*** Action parameteres 1***
Key: text    Value: lorem ipsum
*** Query string 1***
Key: text    Value: lorem ipsum

***** New Action *****
***** MustHaveString *****
*** Action parameteres 1***
Key: text    Value:
*** Query string 0***

***** New Action *****
***** CanHaveString *****
*** Action parameteres 1***
Key: text    Value:
*** Query string 0***

***** New Action *****
***** CanHaveString *****
*** Action parameteres 1***
Key: text    Value: litwo ojczyzno moja
*** Query string 1***
Key: text    Value: litwo ojczyzno moja

***** New Action *****
***** MustHaveInt *****
*** Action parameteres 1***
Key: input    Value: 42
*** Query string 1***
Key: input    Value: 42

***** New Action *****
***** MustHaveInt *****
*** Action parameteres 1***
Key: input    Value:
*** Query string 0***

***** New Action *****
***** CanHaveInt *****
*** Action parameteres 1***
Key: input    Value: 667
*** Query string 1***
Key: input    Value: 667

***** New Action *****
***** CanHaveInt *****
*** Action parameteres 1***
Key: input    Value: 0
*** Query string 0***

***** New Action *****
***** MustHaveBoth *****
*** Action parameteres 2***
Key: text    Value: plonie ogniosko
Key: input    Value: 3
*** Query string 2***
Key: text    Value: plonie ogniosko
Key: input    Value: 3

***** New Action *****
***** MustHaveBoth *****
*** Action parameteres 2***
Key: text    Value:
Key: input    Value:
*** Query string 0***

***** New Action *****
***** MustHaveBoth *****
*** Action parameteres 2***
Key: text    Value: a
Key: input    Value: 123
*** Query string 3***
Key: text    Value: a
Key: input    Value: 123
Key: x    Value: co ja tu

***** New Action *****
***** Greed *****
*** Action parameteres 5***
Key: text    Value: a
Key: input    Value: 123
Key: wantSoMuch    Value:
Key: stillNotUsing    Value:
Key: itAll    Value:
*** Query string 2***
Key: text    Value: a
Key: input    Value: 123

***** New Action *****
***** Greed *****
*** Action parameteres 5***
Key: text    Value: a
Key: input    Value: 123
Key: wantSoMuch    Value: -1
Key: stillNotUsing    Value: -1
Key: itAll    Value: -1
*** Query string 5***
Key: text    Value: a
Key: input    Value: 123
Key: wantSoMuch    Value: -1
Key: stillNotUsing    Value: -1
Key: itAll    Value: -1

O ile pierwsze z nich są w porządku, bo korzystają z tego czego wymagają, o tyle mały smród na końcu, niegodziwy zachłanny gostek chce aż pięciu parametrów, podczas gdy wykorzystuje tylko dwa z pięciu. Na szczęcie HomeController nie został jeszcze dotknięty ideą sprawdzania action parameters, ale jeśli ktoś wpadnie na pomysł napisania takiego kodu:

  1: protected override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext)
  2: {
  3:   if (!filterContext.ActionParameters.Keys.Contains("itAll"))
  4:   {
  5:     Response.Redirect("http://jstadnicki.blogspot.com/");
  6:   }
  7: }

To wtedy musicie dostarczyć mieć na liście argumentów metody, uwaga napiszę to jeszcze raz: sygnatura akcji musi mieć “itAll” na liście argumentów aby w ogóle się do niej dostać. Czyli wywołanie localhost/home/index?itAll=”dzialaj” nie zadziała, ponieważ index nie ma itAll na liście parametrów, a to że został on przesłany w query string nie pomoże.
Kończąc mój długi wpis, który miał być krótki. Nie ukrywajcie zależności w kodzie, zgłaszając błąd czy to użytkownikowi czy innemu programiście, podajcie wystarczająco dużo informacji, aby od razu jasne było dlaczego coś się nie udało. I dodając kod do klasy bazowej pamiętajcie o tym, jak wielki wpływ na inne części aplikacji będzie miała wasza zmiana. Dziedziczenie nie jest rozwiązaniem. I ostatnie jeszcze ActionParameters!!!!!!!!!!!!!!!=QueryString