Wzorce: Pyłek / Flyweight

Dzień dobry/wieczór

Nastał czas na kolejną porcję wiedzy, w tym odcinku opowiem bajki o wzorcu Pyłek z angielskiego Flyweight. Nie wiem dlaczego tak się on nazywa po polsku, tzn. wiem, ale to tłumaczenie jest całkowicie bez sensu.
Jak zwykle na początku co o pyłku mówią inni:
wikipedia.pl
wikipedia.en

I teraz moja interpretacja:
Pyłek to wzorzec, który rozwiązuje problem posiadania i powielania tej samej informacji (np. kolor, rozmiar, etc) przez wiele różnych obiektów. Uzyskuje się to poprzez współdzielenie tej informacji, przetrzymywanie w jednym wspólnym miejscu. Instancje klas posiadają tylko referencję do tej informacji. To jest najprostsza implementacja wzorca.

Życiowe przykłady: podczas implementacji edytora tekstu, gdy pojawia się potrzeba formatowania tekstu. Normalny użytkownik najprawdopodobniej skorzysta z 2-3 rodzajów czcionki i podobnej ilości kolorów. Ale już osoba kolorystycznie nie zrównoważona, mogłaby by ustawiać różne kolory, rodzaje czcionek czy jej rozmiar dla każdej możliwej literki. Pyłek (przeklęta nazwa) zadziała wówczas w następujący sposób: style literek (czy innych podobnych elementów) zostaną umieszczone w osobnej klasie:

[code]

Code Snippet
 1. using System.Drawing;
 2.  
 3. namespace flyweight
 4. {
 5.     public class CharacterSpecification
 6.     {
 7.         private readonly Color _color;
 8.         private readonly string _fontType;
 9.         private readonly uint _size;
 10.         private readonly int _hashCode;
 11.  
 12.         public CharacterSpecification(Color color, string fontType = "Arial", uint size = 12u)
 13.         {
 14.             _color = color;
 15.             _size = size;
 16.             _fontType = fontType;
 17.             string hash_base = string.Format("{0}{1}{2}", _color.ToString(), _size.ToString(), _fontType);
 18.             _hashCode = hash_base.GetHashCode();
 19.         }
 20.  
 21.         public Color CharColor
 22.         { get { return _color; } }
 23.  
 24.         public string CharFontType
 25.         { get { return _fontType; } }
 26.  
 27.         public uint CharSize
 28.         { get { return _size; } }
 29.  
 30.         public override int GetHashCode()
 31.         {
 32.             return _hashCode;
 33.         }
 34.  
 35.         public override string ToString()
 36.         {
 37.             return string.Format("{0} {1} {2}", _color.ToString(), _size.ToString(), _fontType);
 38.         }
 39.     }
 40. }

[/code]

Treść która będzie unikatowa dla edytora, np:

[code]

Code Snippet
 1. namespace flyweight
 2. {
 3.     public class CharacterInfo
 4.     {
 5.         public char CharacterValue { get; set; }
 6.         public CharacterSpecification CharInfoSpecification { get; set; }
 7.         
 8.         public CharacterInfo(char aCharValue, CharacterSpecification aSpecification)
 9.         {
 10.             CharacterValue = aCharValue;
 11.             CharInfoSpecification = aSpecification;
 12.         }
 13.  
 14.         public override string ToString()
 15.         {
 16.             return string.Format("{0} – {1}", CharacterValue, CharInfoSpecification);
 17.         }
 18.     }
 19. }

[/code]

W tym przykładzie, brakuje kilku dodatkowych pól, które powinny się znaleźć aby móc poprawnie wyświetlić znaki w edytorze. Na potrzeby przykładu ograniczam skomplikowanie kodu.

Co jest do tej pory? Klasa CharacterInfo zawierać będzie informacje o tym co narysować, właściwą informacje, np. literkę ‘ś’ oraz informacje o tym jak ją narysować, np. czerwony kolor, arial, rozmiar 12. Teraz jeżeli będzie potrzeba zmienić styl, zmienia się go w CharacterInfo ustawiając nowy styl we właściwości klasy CharInfoSpecification na nowy, np. czarny/times new roman/14.
Na razie szału nie ma. Proszę więc zamknąć oczy i wyobrazić sobie wielki dokument a w nim tysiące literek mieniących się różnymi kolorami, krojami czy rozmiarem – jednym słowem piekiełko. Dla tych, którzy nie wierzą, że to się da stworzyć link. Odcinam się od treści, która tam jest i staram się zwrócić uwagę na styl. Widać że kolory się powtarzają, szkoda żeby nasz edytor dla pojedynczych znaków przechowywał nadmiarową informację. Wprowadza się więc obiekt, który się tym zajmie:

//Ważne w c# wszystkie klasy są ref type. Dla c++ fabryka powinna zwracać referencje lub wskaźnik!
[code]

Code Snippet
 1. using System.Collections.Generic;
 2. using System.Drawing;
 3.  
 4. namespace flyweight
 5. {
 6.     public class CharSpecFactory
 7.     {
 8.         private List<CharacterSpecification> _specCollection = new List<CharacterSpecification>();
 9.  
 10.         public CharacterSpecification GetSpecificCharacter(Color aCharColor, string aCharFontType, uint aCharSize)
 11.         {
 12.             CharacterSpecification cs = new CharacterSpecification(aCharColor, aCharFontType, aCharSize);
 13.             int i = _specCollection.FindIndex(o => o.GetHashCode() == cs.GetHashCode());
 14.             if (i != -1)
 15.             {
 16.                 return _specCollection[i];
 17.             }
 18.             else
 19.             {
 20.                 _specCollection.Add(cs);
 21.                 return cs;
 22.             }
 23.         }
 24.  
 25.         public void DumpFactoryInfo()
 26.         {
 27.             int counter = 1;
 28.             System.Diagnostics.Trace.WriteLine("dumping factory cache");
 29.             foreach (var s in _specCollection)
 30.             {
 31.                 System.Diagnostics.Trace.WriteLine(string.Format("{0:D5}: {1}", counter++, s));
 32.             }
 33.             System.Diagnostics.Trace.Flush();
 34.         }
 35.     }
 36. }

[/code]

Co takie cudownego w tej fabryce? Ha! Poza produkcja pyłków zajmuje się ona także ich buforowaniem, tzn. jeżeli klient zarządza specyficznego znaku CharacterSpecification, który już został wcześniej stworzony. Fabryka nie wytworzy nowej instancji, ale zwróci tylko referencje do istniejącego już obiektu. W ten sposób poszczególne style będą współdzielone i znika problem powielania informacji. Dodatkowo elementy te zostały oznaczone jako readonly (const), zabezpiecza to przed zmianą tego stylu. Pamiętajmy że jest on współdzielony przez kilka obiektów. Gdyby zezwolić na jego modyfikację, inne nie zaznaczone obiekty, również zmieniłby swój styl. Jest to miejsce na implementacje innego wzorca (Copy On Write/ Kopiowanie przy zapisie). Tak więc jeden styl może zostać przypisany do wielu literek, ale literka będzie posiadać zawsze tylko jeden styl. Kolejne miejsce do popisu, to sytuacja gdy wykorzysta się wszystkie możliwe kolory, fonty, etc. a potem usunie się formatowanie i powróci do jednego wspólnego stylu. Wtedy SpecificCharacter musiałby wiedzieć, czy ktoś z niego korzysta i jeżeli nie jest z nikim powiązany, klasa fabryki mogłaby się go pozbywać. Ale to zupełnie inny temat (zliczanie referencji, reference counting).

Cały kod potrzebny do wzorca został już praktycznie pokazany, krótkie podsumowanie myśli: fabryka zawiera bufor ze wszystkimi stworzonymi elementami, które mają być współdzielone. Nie powinno się ich tworzyć wcześniej. Tylko ona powinna produkować nowe elementy. Litery które chcą być kolorowe i fikuśne zwracają się do niej (fabryki) po nową stylówe. Klasa dokumentu podczas rysowania zwraca się do literek o narysowanie, a on wg. swojego wewnętrznego stylu się rysują.
Można spotkać takie trochę odwrócona sytuacje, tj. taką że dokument wysyła do stylówek żądanie narysowania, przekazując im przez parametr zmienną informację (wartość literki do narysowania) – nie potrafię ogarnąć tego odwróconego wzorca, dlatego nie podałem go tutaj.

Przykład dokumentu, przy losowych wytwarzaniu literek i styli:
[code]

Code Snippet
 1. public void GenerateRandomStuff()
 2.         {
 3.             FontTypes ft = FontTypes.Arial;
 4.             char letter = 'A';
 5.             for (int i = 0; i < 1500; i++)
 6.             {
 7.                 var specchar = _charFactory.GetSpecificCharacter(
 8.                     Color.FromArgb(255, (byte) (32*(i%8) – 1), (byte) (32*(i%8) – 1), (byte) (32*(i%8) – 1)),
 9.                     string.Format("{0}", ft), (uint) (i%12) + 8);
 10.                 if (++ft > FontTypes.Comic)
 11.                 {
 12.                     ft = FontTypes.Arial;
 13.                 }
 14.                 CharacterInfo ci = new CharacterInfo(letter, specchar);
 15.                 if (++letter > 'z')
 16.                 {
 17.                     letter = 'A';
 18.                 }
 19.                 _docContent.Add(ci);
 20.             }//for
 21.  
 22.             int counter = 1;
 23.             System.Diagnostics.Trace.WriteLine("dumping word document content");
 24.             foreach (var characterInfo in _docContent)
 25.             {
 26.                 System.Diagnostics.Trace.WriteLine(string.Format("{0:D5}: {1}", counter++, characterInfo));
 27.             }
 28.             System.Diagnostics.Trace.Flush();
 29.             
 30.  
 31.             _charFactory.DumpFactoryInfo();
 32.         }

[/code]
Po wywołaniu metody [i]GenerateRandomStylishLetters[/i] wyświetlone zostaną jakieś takie informacje:

dumping word document content
00001: A – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00002: B – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00003: C – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00004: D – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00005: E – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00006: F – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00007: G – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00008: H – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00009: I – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00010: J – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00011: K – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00012: L – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00013: M – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00014: N – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00015: O – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00016: P – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00017: Q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00018: R – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00019: S – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00020: T – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00021: U – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00022: V – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00023: W – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00024: X – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00025: Y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00026: Z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00027: [ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00028: – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00029: ] – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00030: ^ – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00031: _ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00032: ` – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00033: a – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00034: b – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00035: c – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00036: d – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00037: e – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00038: f – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00039: g – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00040: h – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00041: i – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00042: j – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00043: k – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00044: l – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00045: m – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00046: n – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00047: o – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00048: p – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00049: q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00050: r – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00051: s – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00052: t – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00053: u – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00054: v – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00055: w – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00056: x – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00057: y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00058: z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00059: A – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00060: B – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00061: C – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00062: D – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00063: E – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00064: F – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00065: G – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00066: H – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00067: I – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00068: J – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00069: K – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00070: L – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00071: M – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00072: N – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00073: O – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00074: P – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00075: Q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00076: R – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00077: S – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00078: T – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00079: U – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00080: V – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00081: W – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00082: X – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00083: Y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00084: Z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00085: [ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00086: – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00087: ] – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00088: ^ – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00089: _ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00090: ` – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00091: a – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00092: b – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00093: c – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00094: d – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00095: e – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00096: f – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00097: g – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00098: h – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00099: i – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00100: j – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00101: k – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00102: l – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00103: m – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00104: n – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00105: o – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00106: p – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00107: q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00108: r – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00109: s – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00110: t – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00111: u – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00112: v – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00113: w – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00114: x – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00115: y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00116: z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00117: A – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00118: B – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00119: C – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00120: D – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00121: E – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00122: F – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00123: G – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00124: H – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00125: I – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00126: J – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00127: K – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00128: L – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00129: M – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00130: N – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00131: O – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00132: P – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00133: Q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00134: R – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00135: S – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00136: T – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00137: U – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00138: V – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00139: W – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00140: X – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00141: Y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00142: Z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00143: [ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00144: – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00145: ] – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00146: ^ – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00147: _ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00148: ` – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00149: a – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00150: b – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00151: c – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00152: d – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00153: e – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00154: f – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00155: g – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00156: h – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00157: i – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00158: j – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00159: k – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00160: l – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00161: m – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00162: n – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00163: o – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00164: p – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00165: q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00166: r – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00167: s – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00168: t – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00169: u – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00170: v – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00171: w – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00172: x – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00173: y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00174: z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00175: A – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00176: B – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00177: C – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00178: D – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00179: E – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00180: F – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00181: G – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00182: H – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00183: I – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00184: J – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00185: K – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00186: L – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00187: M – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00188: N – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00189: O – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00190: P – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00191: Q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00192: R – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00193: S – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00194: T – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00195: U – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00196: V – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00197: W – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00198: X – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00199: Y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00200: Z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00201: [ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00202: – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00203: ] – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00204: ^ – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00205: _ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00206: ` – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00207: a – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00208: b – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00209: c – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00210: d – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00211: e – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00212: f – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00213: g – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00214: h – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00215: i – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00216: j – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00217: k – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00218: l – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00219: m – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00220: n – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00221: o – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00222: p – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00223: q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00224: r – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00225: s – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00226: t – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00227: u – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00228: v – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00229: w – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00230: x – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00231: y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00232: z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00233: A – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00234: B – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00235: C – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00236: D – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00237: E – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00238: F – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00239: G – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00240: H – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00241: I – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00242: J – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00243: K – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00244: L – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00245: M – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00246: N – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00247: O – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00248: P – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00249: Q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00250: R – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00251: S – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00252: T – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00253: U – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00254: V – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00255: W – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00256: X – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00257: Y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00258: Z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00259: [ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00260: – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00261: ] – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00262: ^ – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00263: _ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00264: ` – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00265: a – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00266: b – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00267: c – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00268: d – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00269: e – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00270: f – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00271: g – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00272: h – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00273: i – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00274: j – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00275: k – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00276: l – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00277: m – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00278: n – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00279: o – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00280: p – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00281: q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00282: r – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00283: s – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00284: t – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00285: u – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00286: v – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00287: w – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00288: x – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00289: y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00290: z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00291: A – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00292: B – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00293: C – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00294: D – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00295: E – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00296: F – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00297: G – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00298: H – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00299: I – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00300: J – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00301: K – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00302: L – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00303: M – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00304: N – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00305: O – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00306: P – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00307: Q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00308: R – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00309: S – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00310: T – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00311: U – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00312: V – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00313: W – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00314: X – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00315: Y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00316: Z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00317: [ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00318: – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00319: ] – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00320: ^ – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00321: _ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00322: ` – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00323: a – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00324: b – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00325: c – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00326: d – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00327: e – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00328: f – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00329: g – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00330: h – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00331: i – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00332: j – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00333: k – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00334: l – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00335: m – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00336: n – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00337: o – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00338: p – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00339: q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00340: r – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00341: s – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00342: t – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00343: u – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00344: v – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00345: w – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00346: x – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00347: y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00348: z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00349: A – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00350: B – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00351: C – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00352: D – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00353: E – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00354: F – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00355: G – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00356: H – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00357: I – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00358: J – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00359: K – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00360: L – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00361: M – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00362: N – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00363: O – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00364: P – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00365: Q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00366: R – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00367: S – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00368: T – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00369: U – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00370: V – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00371: W – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00372: X – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00373: Y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00374: Z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00375: [ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00376: – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00377: ] – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00378: ^ – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00379: _ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00380: ` – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00381: a – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00382: b – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00383: c – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00384: d – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00385: e – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00386: f – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00387: g – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00388: h – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00389: i – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00390: j – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00391: k – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00392: l – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00393: m – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00394: n – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00395: o – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00396: p – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00397: q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00398: r – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00399: s – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00400: t – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00401: u – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00402: v – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00403: w – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00404: x – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00405: y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00406: z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00407: A – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00408: B – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00409: C – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00410: D – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00411: E – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00412: F – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00413: G – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00414: H – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00415: I – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00416: J – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00417: K – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00418: L – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00419: M – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00420: N – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00421: O – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00422: P – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00423: Q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00424: R – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00425: S – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00426: T – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00427: U – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00428: V – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00429: W – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00430: X – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00431: Y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00432: Z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00433: [ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00434: – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00435: ] – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00436: ^ – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00437: _ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00438: ` – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00439: a – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00440: b – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00441: c – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00442: d – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00443: e – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00444: f – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00445: g – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00446: h – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00447: i – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00448: j – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00449: k – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00450: l – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00451: m – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00452: n – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00453: o – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00454: p – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00455: q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00456: r – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00457: s – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00458: t – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00459: u – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00460: v – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00461: w – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00462: x – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00463: y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00464: z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00465: A – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00466: B – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00467: C – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00468: D – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00469: E – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00470: F – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00471: G – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00472: H – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00473: I – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00474: J – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00475: K – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00476: L – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00477: M – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00478: N – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00479: O – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00480: P – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00481: Q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00482: R – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00483: S – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00484: T – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00485: U – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00486: V – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00487: W – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00488: X – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00489: Y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00490: Z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00491: [ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00492: – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00493: ] – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00494: ^ – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00495: _ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00496: ` – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00497: a – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00498: b – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00499: c – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00500: d – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00501: e – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00502: f – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00503: g – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00504: h – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00505: i – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00506: j – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00507: k – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00508: l – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00509: m – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00510: n – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00511: o – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00512: p – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00513: q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00514: r – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00515: s – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00516: t – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00517: u – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00518: v – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00519: w – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00520: x – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00521: y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00522: z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00523: A – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00524: B – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00525: C – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00526: D – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00527: E – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00528: F – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00529: G – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00530: H – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00531: I – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00532: J – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00533: K – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00534: L – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00535: M – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00536: N – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00537: O – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00538: P – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00539: Q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00540: R – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00541: S – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00542: T – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00543: U – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00544: V – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00545: W – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00546: X – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00547: Y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00548: Z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00549: [ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00550: – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00551: ] – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00552: ^ – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00553: _ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00554: ` – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00555: a – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00556: b – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00557: c – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00558: d – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00559: e – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00560: f – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00561: g – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00562: h – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00563: i – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00564: j – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00565: k – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00566: l – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00567: m – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00568: n – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00569: o – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00570: p – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00571: q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00572: r – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00573: s – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00574: t – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00575: u – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00576: v – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00577: w – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00578: x – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00579: y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00580: z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00581: A – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00582: B – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00583: C – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00584: D – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00585: E – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00586: F – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00587: G – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00588: H – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00589: I – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00590: J – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00591: K – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00592: L – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00593: M – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00594: N – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00595: O – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00596: P – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00597: Q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00598: R – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00599: S – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00600: T – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00601: U – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00602: V – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00603: W – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00604: X – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00605: Y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00606: Z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00607: [ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00608: – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00609: ] – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00610: ^ – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00611: _ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00612: ` – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00613: a – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00614: b – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00615: c – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00616: d – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00617: e – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00618: f – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00619: g – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00620: h – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00621: i – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00622: j – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00623: k – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00624: l – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00625: m – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00626: n – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00627: o – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00628: p – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00629: q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00630: r – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00631: s – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00632: t – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00633: u – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00634: v – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00635: w – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00636: x – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00637: y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00638: z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00639: A – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00640: B – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00641: C – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00642: D – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00643: E – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00644: F – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00645: G – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00646: H – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00647: I – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00648: J – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00649: K – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00650: L – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00651: M – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00652: N – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00653: O – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00654: P – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00655: Q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00656: R – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00657: S – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00658: T – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00659: U – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00660: V – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00661: W – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00662: X – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00663: Y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00664: Z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00665: [ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00666: – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00667: ] – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00668: ^ – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00669: _ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00670: ` – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00671: a – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00672: b – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00673: c – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00674: d – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00675: e – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00676: f – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00677: g – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00678: h – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00679: i – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00680: j – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00681: k – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00682: l – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00683: m – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00684: n – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00685: o – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00686: p – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00687: q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00688: r – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00689: s – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00690: t – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00691: u – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00692: v – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00693: w – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00694: x – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00695: y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00696: z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00697: A – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00698: B – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00699: C – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00700: D – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00701: E – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00702: F – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00703: G – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00704: H – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00705: I – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00706: J – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00707: K – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00708: L – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00709: M – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00710: N – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00711: O – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00712: P – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00713: Q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00714: R – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00715: S – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00716: T – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00717: U – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00718: V – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00719: W – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00720: X – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00721: Y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00722: Z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00723: [ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00724: – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00725: ] – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00726: ^ – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00727: _ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00728: ` – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00729: a – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00730: b – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00731: c – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00732: d – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00733: e – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00734: f – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00735: g – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00736: h – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00737: i – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00738: j – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00739: k – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00740: l – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00741: m – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00742: n – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00743: o – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00744: p – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00745: q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00746: r – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00747: s – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00748: t – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00749: u – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00750: v – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00751: w – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00752: x – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00753: y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00754: z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00755: A – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00756: B – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00757: C – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00758: D – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00759: E – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00760: F – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00761: G – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00762: H – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00763: I – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00764: J – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00765: K – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00766: L – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00767: M – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00768: N – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00769: O – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00770: P – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00771: Q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00772: R – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00773: S – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00774: T – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00775: U – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00776: V – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00777: W – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00778: X – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00779: Y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00780: Z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00781: [ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00782: – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00783: ] – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00784: ^ – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00785: _ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00786: ` – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00787: a – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00788: b – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00789: c – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00790: d – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00791: e – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00792: f – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00793: g – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00794: h – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00795: i – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00796: j – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00797: k – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00798: l – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00799: m – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00800: n – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00801: o – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00802: p – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00803: q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00804: r – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00805: s – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00806: t – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00807: u – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00808: v – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00809: w – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00810: x – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00811: y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00812: z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00813: A – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00814: B – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00815: C – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00816: D – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00817: E – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00818: F – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00819: G – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00820: H – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00821: I – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00822: J – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00823: K – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00824: L – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00825: M – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00826: N – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00827: O – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00828: P – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00829: Q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00830: R – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00831: S – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00832: T – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00833: U – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00834: V – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00835: W – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00836: X – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00837: Y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00838: Z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00839: [ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00840: – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00841: ] – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00842: ^ – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00843: _ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00844: ` – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00845: a – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00846: b – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00847: c – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00848: d – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00849: e – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00850: f – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00851: g – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00852: h – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00853: i – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00854: j – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00855: k – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00856: l – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00857: m – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00858: n – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00859: o – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00860: p – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00861: q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00862: r – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00863: s – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00864: t – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00865: u – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00866: v – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00867: w – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00868: x – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00869: y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00870: z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00871: A – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00872: B – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00873: C – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00874: D – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00875: E – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00876: F – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00877: G – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00878: H – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00879: I – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00880: J – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00881: K – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00882: L – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00883: M – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00884: N – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00885: O – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00886: P – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00887: Q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00888: R – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00889: S – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00890: T – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00891: U – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00892: V – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00893: W – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00894: X – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00895: Y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00896: Z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00897: [ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00898: – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00899: ] – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00900: ^ – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00901: _ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00902: ` – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00903: a – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00904: b – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00905: c – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00906: d – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00907: e – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00908: f – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00909: g – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00910: h – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00911: i – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00912: j – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00913: k – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00914: l – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00915: m – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00916: n – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00917: o – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00918: p – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00919: q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00920: r – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00921: s – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00922: t – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00923: u – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00924: v – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00925: w – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00926: x – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00927: y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00928: z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00929: A – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00930: B – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00931: C – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00932: D – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00933: E – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00934: F – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00935: G – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00936: H – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00937: I – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00938: J – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00939: K – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00940: L – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00941: M – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00942: N – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00943: O – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00944: P – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00945: Q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00946: R – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00947: S – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00948: T – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00949: U – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00950: V – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00951: W – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00952: X – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00953: Y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00954: Z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00955: [ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00956: – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00957: ] – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00958: ^ – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00959: _ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00960: ` – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00961: a – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00962: b – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00963: c – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00964: d – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00965: e – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00966: f – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00967: g – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00968: h – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00969: i – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00970: j – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00971: k – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00972: l – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00973: m – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00974: n – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00975: o – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00976: p – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00977: q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00978: r – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00979: s – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00980: t – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00981: u – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00982: v – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00983: w – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00984: x – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
00985: y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00986: z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00987: A – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00988: B – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00989: C – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00990: D – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00991: E – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00992: F – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00993: G – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00994: H – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00995: I – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00996: J – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00997: K – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00998: L – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00999: M – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01000: N – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01001: O – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01002: P – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01003: Q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01004: R – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01005: S – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01006: T – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01007: U – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01008: V – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01009: W – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01010: X – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01011: Y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01012: Z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01013: [ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01014: – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01015: ] – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01016: ^ – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01017: _ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01018: ` – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01019: a – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01020: b – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01021: c – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01022: d – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01023: e – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01024: f – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01025: g – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01026: h – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01027: i – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01028: j – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01029: k – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01030: l – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01031: m – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01032: n – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01033: o – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01034: p – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01035: q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01036: r – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01037: s – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01038: t – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01039: u – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01040: v – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01041: w – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01042: x – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01043: y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01044: z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01045: A – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01046: B – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01047: C – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01048: D – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01049: E – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01050: F – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01051: G – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01052: H – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01053: I – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01054: J – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01055: K – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01056: L – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01057: M – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01058: N – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01059: O – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01060: P – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01061: Q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01062: R – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01063: S – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01064: T – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01065: U – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01066: V – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01067: W – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01068: X – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01069: Y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01070: Z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01071: [ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01072: – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01073: ] – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01074: ^ – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01075: _ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01076: ` – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01077: a – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01078: b – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01079: c – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01080: d – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01081: e – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01082: f – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01083: g – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01084: h – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01085: i – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01086: j – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01087: k – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01088: l – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01089: m – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01090: n – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01091: o – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01092: p – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01093: q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01094: r – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01095: s – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01096: t – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01097: u – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01098: v – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01099: w – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01100: x – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01101: y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01102: z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01103: A – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01104: B – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01105: C – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01106: D – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01107: E – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01108: F – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01109: G – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01110: H – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01111: I – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01112: J – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01113: K – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01114: L – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01115: M – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01116: N – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01117: O – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01118: P – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01119: Q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01120: R – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01121: S – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01122: T – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01123: U – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01124: V – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01125: W – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01126: X – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01127: Y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01128: Z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01129: [ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01130: – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01131: ] – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01132: ^ – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01133: _ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01134: ` – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01135: a – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01136: b – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01137: c – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01138: d – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01139: e – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01140: f – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01141: g – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01142: h – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01143: i – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01144: j – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01145: k – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01146: l – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01147: m – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01148: n – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01149: o – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01150: p – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01151: q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01152: r – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01153: s – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01154: t – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01155: u – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01156: v – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01157: w – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01158: x – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01159: y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01160: z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01161: A – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01162: B – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01163: C – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01164: D – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01165: E – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01166: F – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01167: G – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01168: H – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01169: I – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01170: J – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01171: K – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01172: L – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01173: M – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01174: N – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01175: O – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01176: P – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01177: Q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01178: R – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01179: S – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01180: T – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01181: U – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01182: V – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01183: W – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01184: X – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01185: Y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01186: Z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01187: [ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01188: – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01189: ] – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01190: ^ – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01191: _ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01192: ` – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01193: a – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01194: b – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01195: c – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01196: d – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01197: e – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01198: f – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01199: g – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01200: h – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01201: i – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01202: j – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01203: k – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01204: l – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01205: m – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01206: n – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01207: o – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01208: p – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01209: q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01210: r – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01211: s – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01212: t – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01213: u – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01214: v – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01215: w – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01216: x – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01217: y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01218: z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01219: A – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01220: B – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01221: C – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01222: D – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01223: E – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01224: F – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01225: G – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01226: H – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01227: I – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01228: J – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01229: K – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01230: L – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01231: M – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01232: N – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01233: O – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01234: P – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01235: Q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01236: R – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01237: S – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01238: T – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01239: U – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01240: V – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01241: W – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01242: X – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01243: Y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01244: Z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01245: [ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01246: – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01247: ] – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01248: ^ – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01249: _ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01250: ` – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01251: a – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01252: b – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01253: c – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01254: d – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01255: e – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01256: f – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01257: g – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01258: h – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01259: i – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01260: j – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01261: k – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01262: l – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01263: m – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01264: n – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01265: o – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01266: p – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01267: q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01268: r – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01269: s – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01270: t – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01271: u – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01272: v – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01273: w – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01274: x – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01275: y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01276: z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01277: A – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01278: B – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01279: C – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01280: D – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01281: E – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01282: F – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01283: G – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01284: H – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01285: I – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01286: J – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01287: K – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01288: L – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01289: M – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01290: N – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01291: O – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01292: P – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01293: Q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01294: R – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01295: S – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01296: T – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01297: U – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01298: V – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01299: W – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01300: X – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01301: Y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01302: Z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01303: [ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01304: – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01305: ] – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01306: ^ – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01307: _ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01308: ` – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01309: a – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01310: b – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01311: c – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01312: d – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01313: e – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01314: f – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01315: g – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01316: h – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01317: i – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01318: j – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01319: k – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01320: l – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01321: m – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01322: n – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01323: o – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01324: p – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01325: q – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01326: r – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01327: s – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01328: t – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01329: u – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01330: v – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01331: w – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01332: x – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01333: y – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01334: z – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01335: A – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01336: B – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01337: C – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01338: D – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01339: E – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01340: F – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01341: G – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01342: H – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01343: I – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01344: J – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01345: K – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01346: L – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01347: M – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01348: N – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01349: O – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01350: P – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01351: Q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01352: R – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01353: S – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01354: T – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01355: U – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01356: V – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01357: W – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01358: X – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01359: Y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01360: Z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01361: [ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01362: – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01363: ] – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01364: ^ – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01365: _ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01366: ` – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01367: a – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01368: b – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01369: c – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01370: d – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01371: e – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01372: f – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01373: g – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01374: h – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01375: i – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01376: j – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01377: k – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01378: l – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01379: m – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01380: n – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01381: o – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01382: p – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01383: q – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01384: r – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01385: s – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01386: t – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01387: u – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01388: v – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01389: w – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01390: x – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01391: y – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01392: z – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01393: A – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01394: B – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01395: C – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01396: D – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01397: E – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01398: F – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01399: G – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01400: H – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01401: I – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01402: J – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01403: K – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01404: L – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01405: M – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01406: N – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01407: O – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01408: P – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01409: Q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01410: R – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01411: S – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01412: T – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01413: U – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01414: V – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01415: W – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01416: X – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01417: Y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01418: Z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01419: [ – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01420: – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01421: ] – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01422: ^ – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01423: _ – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01424: ` – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01425: a – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01426: b – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01427: c – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01428: d – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01429: e – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01430: f – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01431: g – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01432: h – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01433: i – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01434: j – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01435: k – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01436: l – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01437: m – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01438: n – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01439: o – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01440: p – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01441: q – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01442: r – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01443: s – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01444: t – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01445: u – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01446: v – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01447: w – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01448: x – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01449: y – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01450: z – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01451: A – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01452: B – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01453: C – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01454: D – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01455: E – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01456: F – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01457: G – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01458: H – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01459: I – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01460: J – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01461: K – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01462: L – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01463: M – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01464: N – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01465: O – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01466: P – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01467: Q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01468: R – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01469: S – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01470: T – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01471: U – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01472: V – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01473: W – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01474: X – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01475: Y – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01476: Z – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
01477: [ – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
01478: – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
01479: ] – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
01480: ^ – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
01481: _ – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
01482: ` – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
01483: a – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
01484: b – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
01485: c – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
01486: d – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
01487: e – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
01488: f – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic
01489: g – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
01490: h – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
01491: i – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
01492: j – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
01493: k – Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
01494: l – Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
01495: m – Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
01496: n – Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
01497: o – Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
01498: p – Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
01499: q – Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
01500: r – Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic

Oraz output z fabryki:

00001: Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 8 Arial
00002: Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 9 TimesNewRoman
00003: Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 10 Sherif
00004: Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 11 Comic
00005: Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 12 Arial
00006: Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 13 TimesNewRoman
00007: Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 14 Sherif
00008: Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 15 Comic
00009: Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 16 Arial
00010: Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 17 TimesNewRoman
00011: Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 18 Sherif
00012: Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 19 Comic
00013: Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 8 Arial
00014: Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 9 TimesNewRoman
00015: Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 10 Sherif
00016: Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 11 Comic
00017: Color [A=255, R=255, G=255, B=255] 12 Arial
00018: Color [A=255, R=31, G=31, B=31] 13 TimesNewRoman
00019: Color [A=255, R=63, G=63, B=63] 14 Sherif
00020: Color [A=255, R=95, G=95, B=95] 15 Comic
00021: Color [A=255, R=127, G=127, B=127] 16 Arial
00022: Color [A=255, R=159, G=159, B=159] 17 TimesNewRoman
00023: Color [A=255, R=191, G=191, B=191] 18 Sherif
00024: Color [A=255, R=223, G=223, B=223] 19 Comic

I koniec. Dla 1500 literek wystarczy 25 wspólnych styli, żeby wszyscy byli zadowoleni. Bajera nie?! Wzorzec ten jest jak wino, zyskuje na swojej wspaniałości z czasem, gdy projekt się powiększa, ilość obiektów rośnie, podczas gdy ilość współdzielonych obiektów praktycznie pozostaje na tym samym poziomie.
Ile to kosztuje? Czas, tzn. cykle procesora. Taka implementacja zmniejszy wydajność aplikacji w minimalnym stopniu, dojdzie czas potrzebny na zarządzanie fabryką, ale w znacznym stopniu spadnie zapotrzebowanie na pamięć. Jak zwykle trzeba rozważyć plusy i minusy takiego rozwiązania oraz to czy się ono w ogóle przyda. Jeżeli podczas działa aplikacji stosunek styli do wyświetlanych literek będzie wysoki (dużo literek, dużo styli) lub gdy dopuszczale będą tylko jeden czy dwa style na cały dokument, wtedy nie warto będzie inwestować w obiekt fabryki.

Ode mnie to tyle. Jak zwykle z niecierpliwością czekam na feedback, opinie, oraz wyprowadzenie mnie z błedu o ile w nim jestem. Jeżeli ktoś rozumie także, sytuacje gdzie to styl będzie rysować literki, bardzo proszę o oświecenie mnie.

Jarek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.