WPF – rotacja, transformacja i przechylanie

W ramach uczestnictwa w kursie WPF czytam ksiązkę “WPF 4 Unleashed” i przygotowuje jakieś przykłady sprawdzające co tam pan autor pisze w tej książce. Jeden z początkowych rozdziałów (tak, dopiero rozpoczynam kurs i książkę) poświęcony jest tematyce transformacji kontrolek, w związku z tym napisałem prosty przykład ukazyjący omawiane tranformacje. W zasadzie testuje tylko trzy z pięciu, ponieważ przesunięcie obiektów nie jest zbyt widowiskowe, a wykorzystanie macierzy nie jest na moją głowę. Zostają tylko obracanie, skalowanie i przechylanie.
Do implementacji wykorzystałem trzy wątki, a jak wszyscy wiemy .NET nie lubi, jak ktoś dobiera się do kontrolek z innego wątku niż głównego. Wykorzystany został tutaj obiekt Dispatcher z WPF, który ułatwia sprawę. Najbardziej denerwującą rzeczą okazał się brak możliwości skorzystania z wyrażeń lambda do implementacji ciała metody zajmującej się aktualizacją kontrolek. Trzeba było skorzystać z delegatów. Na stackoverflow widziałem przykład z rzutowaniem lambdy na Action. Po krótkiej i przegranej walce z przykładem, postanowiłem że zostanę przy delegatach.

Przykład jest na tyle prosty, że nie pokuszę się o wrzucanie go na jakiś serwer, zostanie pokazany światu tu i tylko tu.
Na początek UI (bez szału):

 1. <Window x:Class=”wpfTransformations.MainWindow”
 2.         xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation”
 3.         xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml”
 4.         Title=”MainWindow” Height=”466″ Width=”1000″>
 5.     <Grid>
 6.         <!– Rotating –>
 7.         <Button x:Name=”r_00_00″ Content=”0,0″ Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”69,64,0,0″
 8.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”0,0″>
 9.             <Button.RenderTransform >
 10.                 <RotateTransform Angle=”33″ x:Name=”RotateTransform”/>
 11.             </Button.RenderTransform>
 12.         </Button>
 13.  
 14.         <Button x:Name=”r_10_00″ Content=”1,0″ Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”255,64,0,0″
 15.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”1,0″>
 16.             <Button.RenderTransform>
 17.                 <RotateTransform Angle=”33″/>
 18.             </Button.RenderTransform>
 19.         </Button>
 20.  
 21.         <Button x:Name=”r_10_10″ Content=”1,1″ Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”447,64,0,0″
 22.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”1,1″>
 23.             <Button.RenderTransform>
 24.                 <RotateTransform Angle=”33″/>
 25.             </Button.RenderTransform>
 26.         </Button>
 27.  
 28.         <Button x:Name=”r_00_10″ Content=”0,1″ Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”631,64,0,0″
 29.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”0,1″>
 30.             <Button.RenderTransform>
 31.                 <RotateTransform Angle=”33″/>
 32.             </Button.RenderTransform>
 33.         </Button>
 34.  
 35.         <Button x:Name=”r_05_05″ Content=”0.5,0.5″ Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”803,64,0,0″
 36.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”0.5,0.5″>
 37.             <Button.RenderTransform>
 38.                 <RotateTransform Angle=”33″/>
 39.             </Button.RenderTransform>
 40.         </Button>
 41.         <!– Scaling –>
 42.           <Button x:Name=”s_00_00″ Content=”Button” Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”69,179,0,0″
 43.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”0,0″>
 44.             <Button.RenderTransform>
 45.                 <ScaleTransform ScaleX=”.6″ ScaleY=”-.6″ />
 46.             </Button.RenderTransform>
 47.         </Button>
 48.         <Button x:Name=”s_00_10″ Content=”Button” Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”255,179,0,0″
 49.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”0,1″>
 50.             <Button.RenderTransform>
 51.                 <ScaleTransform ScaleX=”.6″ ScaleY=”-.6″ />
 52.             </Button.RenderTransform>
 53.         </Button>
 54.         <Button x:Name=”s_10_10″ Content=”Button” Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”447,179,0,0″
 55.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”1,1″>
 56.             <Button.RenderTransform>
 57.                 <ScaleTransform ScaleX=”.6″ ScaleY=”-.6″ />
 58.             </Button.RenderTransform>
 59.         </Button>
 60.         <Button x:Name=”s_10_00″ Content=”Button” Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”631,179,0,0″
 61.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”1,0″>
 62.             <Button.RenderTransform>
 63.                 <ScaleTransform ScaleX=”.6″ ScaleY=”-.6″ />
 64.             </Button.RenderTransform>
 65.         </Button>
 66.         <Button x:Name=”s_05_05″ Content=”Button” Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”803,179,0,0″
 67.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”0.5,0.5″>
 68.             <Button.RenderTransform>
 69.                 <ScaleTransform ScaleX=”.6″ ScaleY=”-.6″ />
 70.             </Button.RenderTransform>
 71.         </Button>
 72.         <!– Skewing –>
 73.           <Button x:Name=”sk_00_00″ Content=”Button” Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”69,315,0,0″
 74.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”0,0″>
 75.             <Button.RenderTransform>
 76.                 <SkewTransform AngleX=”33″ AngleY=”3″ />
 77.             </Button.RenderTransform>
 78.         </Button>
 79.         <Button x:Name=”sk_10_00″ Content=”Button” Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”255,315,0,0″
 80.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”1,0″>
 81.             <Button.RenderTransform>
 82.                 <SkewTransform AngleX=”33″ AngleY=”3″ />
 83.             </Button.RenderTransform>
 84.         </Button>
 85.         <Button x:Name=”sk_10_10″ Content=”Button” Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”447,315,0,0″
 86.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”1,1″>
 87.             <Button.RenderTransform>
 88.                 <SkewTransform AngleX=”33″ AngleY=”3″ />
 89.             </Button.RenderTransform>
 90.         </Button>
 91.         <Button x:Name=”sk_00_10″ Content=”Button” Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”631,315,0,0″
 92.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”0,1″>
 93.             <Button.RenderTransform>
 94.                 <SkewTransform AngleX=”33″ AngleY=”3″ />
 95.             </Button.RenderTransform>
 96.         </Button>
 97.         <Button x:Name=”sk_05_05″ Content=”Button” Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”803,315,0,0″
 98.                 VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ RenderTransformOrigin=”0.5,0.5″>
 99.             <Button.RenderTransform>
 100.                 <SkewTransform AngleX=”33″ AngleY=”3″ />
 101.             </Button.RenderTransform>
 102.         </Button>
 103.     </Grid>
 104. </Window>

Tak wygląda code-behind i trzy wątki odpowiedzialne, za aktualizację kontrolek (też bez szału):

 1. using System;
 2. using System.Windows;
 3. using System.Windows.Controls;
 4. using System.Windows.Media;
 5.  
 6. namespace wpfTransformations
 7. {
 8. using System.Threading;
 9.  
 10. /// <summary>
 11. /// Interaction logic for MainWindow.xaml
 12. /// </summary>
 13. public partial class MainWindow : Window
 14. {
 15.     // delegates to handle UI controls update from background threads
 16.     public delegate void SetAngleD(float f, Button b);
 17.     public delegate void SetScaleD(float sx, float sy, Button b);
 18.     public delegate void SetSkewD(float ax, float ay, Button b);
 19.  
 20.     // helper methods to update the controls    
 21.     public void SetAngle(float f, Button b)
 22.     {
 23.         RotateTransform r = new RotateTransform(f);
 24.         b.RenderTransform = r;
 25.     }
 26.  
 27.     public void SetScale(float sx, float sy, Button b)
 28.     {
 29.         ScaleTransform st = new ScaleTransform(sx, sy);
 30.         b.RenderTransform = st;
 31.     }
 32.  
 33.     public void SetSkew(float ax, float ay, Button b)
 34.     {
 35.         SkewTransform sk = new SkewTransform(ax, ay);
 36.         b.RenderTransform = sk;
 37.     }
 38.  
 39.     public MainWindow()
 40.     {
 41.         InitializeComponent();
 42.  
 43.         // This one will take care of rotation of the elements
 44.         Thread tRotatingThread = new Thread(
 45.             () =>
 46.             {
 47.                 float angle = 33.0f;
 48.                 while (true)
 49.                 {
 50.                     SetAngleD d = new SetAngleD(this.SetAngle);
 51.                     r_00_00.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { angle, r_00_00 });
 52.                     r_00_10.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { angle, r_00_10 });
 53.                     r_10_10.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { angle, r_10_10 });
 54.                     r_10_00.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { angle, r_10_00 });
 55.                     r_05_05.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { angle, r_05_05 });
 56.  
 57.                     angle += 1.0f;
 58.                     if (angle > 360.0f)
 59.                     {
 60.                         angle = 0.0f;
 61.                     }
 62.  
 63.                     Thread.Sleep(10);
 64.                 }
 65.             });
 66.         tRotatingThread.IsBackground = true;
 67.  
 68.         // This one will play with scaling properties of controls
 69.         Thread tScalingThread = new Thread(
 70.             () =>
 71.             {
 72.                 float sxm = 0.019f;
 73.                 float sym = -0.011f;
 74.  
 75.                 float sx = 0.6f;
 76.                 float sy = -0.6f;
 77.  
 78.                 while (true)
 79.                 {
 80.                     SetScaleD d = new SetScaleD(this.SetScale);
 81.                     s_00_00.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { sx, sy, s_00_00 });
 82.                     s_10_00.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { sx, sy, s_10_00 });
 83.                     s_10_10.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { sx, sy, s_10_10 });
 84.                     s_00_10.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { sx, sy, s_00_10 });
 85.                     s_05_05.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { sx, sy, s_05_05 });
 86.  
 87.                     if (Math.Abs(sx) > 2.1f)
 88.                     {
 89.                         sxm *= -1.0f;
 90.                     }
 91.  
 92.                     if (Math.Abs(sy) > 2.1f)
 93.                     {
 94.                         sym *= -1.0f;
 95.                     }
 96.  
 97.                     sx += sxm;
 98.                     sy += sym;
 99.                     Thread.Sleep(30);
 100.                 }
 101.             });
 102.  
 103.         tScalingThread.IsBackground = true;
 104.  
 105.  
 106.         // This one will skew them grrrrr
 107.         Thread tSkewingThread = new Thread(
 108.             () =>
 109.             {
 110.                 float ax = 33.0f;
 111.                 float ay = 3.0f;
 112.  
 113.                 while (true)
 114.                 {
 115.                     SetSkewD d = new SetSkewD(this.SetSkew);
 116.                     sk_00_00.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { ax, ay, sk_00_00 });
 117.                     sk_10_00.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { ax, ay, sk_10_00 });
 118.                     sk_10_10.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { ax, ay, sk_10_10 });
 119.                     sk_00_10.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { ax, ay, sk_00_10 });
 120.                     sk_05_05.Dispatcher.Invoke(d, new object[] { ax, ay, sk_05_05 });
 121.  
 122.                     ax += 1.0f;
 123.                     if (ax > 90.0f)
 124.                     {
 125.                         ax = 0.0f;
 126.                     }
 127.  
 128.                     ay += 1.0f;
 129.                     if (ay > 60.0f)
 130.                     {
 131.                         ay = 0.0f;
 132.                     }
 133.  
 134.                     Thread.Sleep(30);
 135.                 }
 136.             });
 137.  
 138.         tSkewingThread.IsBackground = true;
 139.  
 140.  
 141.         // Because everyone of them is set as background thread
 142.         // They should end nicely at the end of application
 143.         tRotatingThread.Start();
 144.         tScalingThread.Start();
 145.         tSkewingThread.Start();
 146.     }
 147.  
 148. }
 149. }

Na koniec aplikacji w akcji (odrobina szału jest):

Pierwszy rząd guzików jest obracany, kolejny skalowany, a ostatni przechylany. Chyba lepiej to wygląda gdy działa, po wklejeniu do msvc powinien śmigać bez zająknięcia.
To tyle. Do zapamiętania: Dispatcher nie przyjmie lamby i nie walcz z tym, od razu korzystaj z delegatów. Chyba, że wiesz o co chodzi z tym Action() i wiesz jak z tego skorzystać (wiesz? – napisz w komentarzu), albo masz inne rozwiązanie. Podobno w 4.5 można z każdego wątku aktualizować UI, jeszcze nie sprawdziłem.

ps. Rozpieszczam was tym zawijaniem wierszy.

2 thoughts on “WPF – rotacja, transformacja i przechylanie

 1. hej,

  Cieszę się, że nie próżnujesz 🙂 Też chciałem zrobić kilka przykładów ale jestem zbyt leniwy. Mam nadzieje, że zdążę bo zostało jeszcze trochę czasu.

  Odnośnie akcji (Action()) to wydaje mi się łatwiejsze niż użycie delegatów:

  sk_00_00.Dispatcher.Invoke(new Action(() =>
  {
  SkewTransform sk = new SkewTransform(ax, ay);
  b.RenderTransform = sk;
  }
  ));

  Jeśli chodzi o lambde. W Silverlighcie mamy Dispatcher.BeginInvoke który przyjmuje lambde więc zapis bedzie jeszcze bardziej skrócony.

  Fajnie byłoby umieszczać przykłady osadzone w przeglądarce za pomocą XBAP. Masz taką możliwość?

  Pozdrawiam
  Damian

 2. Co do XBAP nie mam lub nie wiem, że mam. Są jakieś wymagania co do tego? Blog sam z siebie stoi na googlowym blogerze, nie posiadam tez własnej strony/serwera bo nie mam takiej potrzeby.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.