Czym się różni właściwość klasy od pola klasy?

Wracając jeszcze do filozofowania o kodzie, dziś trochę o cechach klas, a dokładniej: pola i właściwości. Zanim wymyślono idee właściwości dostęp do pól odbywał się na dwa sposoby. Pole w klasie (np. name) mogło być publiczne i każdy miotał nim jak szatan, druga opcja to dostęp kontrolowany przez parę metod typu GetName i SetName. Umożliwiały one kontrolowanie tego kto i na jakich zasadach może korzystać z cech wewnętrznych klasy.
Później, aby pominąć pisanie GetName/SetName, wymyślono właściwości, które w sprytny sposób, miały pozbyć się z kodu klienta getów i setów, czyniąc kod bardziej czytelnym. Jednocześnie pozostawić możliwość kontrolowanie kto i jak ma dostęp do pola, poprzez “ukrytą” implementację tychże get i set. Wygląda więc to tak, że klient korzysta z naszego pola w klasie, które naprawdę jest jest właściwością opakowującą to pole. Zresztą każdy wie jak wygląda i działa właściwość w C#.
Teraz czas na właściwą filozofię, czym się różni właściwość klasy od pola w klasie?

 1. Właściwość może zostać tak zaimplementowana, aby była tylko do zapisu lub tylko do odczytu. Pole w klasie jest najczęściej implementowane czytalne/pisalne (uwielbiam nowo mowę). Czasem tworzy się stałe. (ot czasami tak trzeba).
 2. Właściwość podczas zapisu lub odczytu może nas poczęstować wybornym wyjątkiem, ta sama operacja wykonana na polu nigdy.
 3. Właściwość nie może zostać przekazana jako ref lub out argument metody, pole klasy tak.
 4. Czas wykonania właściwości może być czasem bardzo długi, np. podczas wykonywania synchronizacji wątków, leniwej inicjalizacji właściwości, etc. Dostęp do pola zawsze jest operacją natychmiastową.
 5. Dostęp do właściwości może powodować efekty uboczne, np. w cache, każdy dostęp może zmniejszać czas życia keszu. Dostęp do pola nigdy nie ma takiej możliwości.
 6. Odczytanie właściwości klasy czasem może się wymagać zwiększania zapotrzebowania na pamięć RAM, potrzebę na przeliczenie pewnych zależności, czy wykonanie dodatkowych operacji, może także zwrócić nie pełny wynik. Dostęp do pola, nie wymaga dodatkowych środków, oraz zwraca oryginalną zawartość tego pola.

Nasuwa się pytanie, czy wy będąc klientem klasy X, która oferuje dostęp do właściwości, oczekujecie, że dostęp do właściwości Name będzie:

 • trwał strasznie długo
 • każdy operacja odczytu zmienia, zwraca inną wartość
 • dostaniecie tylko spółgłoski
 • zanim dostaniecie wynik, zużycie pamięci wzrośnie o kilkanaście mega

Takich rzeczy można oczekiwać od metod, to one powinny robić coś skomplikowanego, dostęp do pola powinien być możliwie szybki i prosty. Warto o tym pamiętać, pisząc swój kawałek kodu. Może trzeba wrócić do poczciwego GetName(), GetNameConsonantsOnly(),
GetNameVowelsOnly(), GetNameUsing5MbRamMore() ?

Ot takie tam żywcem zerżnięte informacje z książki którą czytam i pomyślałem, że warto o tym napisać.

ps.
DateTime.Now 😉

3 thoughts on “Czym się różni właściwość klasy od pola klasy?

  1. Nie wiem czy powinienem zdradzać wszystko swoje sekrety, stracę czytelników 😉
   CLR via C#, III edycja – Jeffrey Richter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.