Czy się różni wróbel

Niby prosta sprawa, a tak długo jak się tego nie sprawdzi to nie poczuje się różnicy.
Czym się różni Process.Start od AppDomain.ExecuteAssembly – a tym, ze to pierwsze uruchomi proces niezależny od rodzica. Podczas gdy druga opcja będzie działać we w tym samym procesie, w tej samej konsoli.
Tyle na dziś.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.