EmptyResult na zły sposób

Programując internety gdy wysyła się jakieś żądanie na serwer nie można założyć, że poleceni się po prostu wykona. Operacja void nie istnieje. Tzn można, ale to zła praktyka, można przecież wysłać żądanie i nie sprawdzić czy w ogóle doszło ono na serwer. Ale nie o to chodzi, mój przypadek polegał na tym, że wysyłać na serwer żądanie i chciałem tylko sprawdzić czy serwer to dostał czy nie. W moim przypadku wynik w ogóle nie był ważny. Naiwnie pomyślałem sobie, że wystarczy zwrócić (oczywiście w .net asp mvc) new EmptyResult() a na kliencie sprawdzić czy długość wyniku jest zero. Jak można się domyślić nie było by tego wpisu gdyby rzeczywistość nagięła się do mojego wyobrażenia.
Otóż pozytywny wynik operacji oraz długość wyniku była by zero gdybym wysłał request i ustawił dataType na script lub html. Ale nie w moim przypadku ja chciałem json. I co? Otóż biblioteka, która wrapowala żądania też była sprytna i czasem wysyłała żądanie json a czasem xml. I teraz operacja czasem działała gorzej a czasem jeszcze gorzej. Nie wiem czemu ubzdurałem sobie że EmptyResult coś zwróci i nie powinienem sprawdzić statusu odpowiedzi, zamiast zawartości PUSTEGO WYNIKU.

Ale jeśli jesteście ciekawi co odpowiada serwer na różne żądanie popatrzcie na ten przykładowy kod:

.csharpcode, .csharpcode pre
{
font-size: small;
color: black;
font-family: Consolas, “Courier New”, Courier, Monospace;
background-color: #ffffff;
/*white-space: pre;*/
}

.csharpcode pre { margin: 0em; }

.csharpcode .rem { color: #008000; }

.csharpcode .kwrd { color: #0000ff; }

.csharpcode .str { color: #a31515; }

.csharpcode .op { color: #0000c0; }

.csharpcode .preproc { color: #cc6633; }

.csharpcode .asp { background-color: #ffff00; }

.csharpcode .html { color: #800000; }

.csharpcode .attr { color: #ff0000; }

.csharpcode .alt
{
background-color: #f4f4f4;
width: 100%;
margin: 0em;
}

.csharpcode .lnum { color: #606060; }

  1: public class BlogController : Controller
  2: {
  3:   [HttpGet]
  4:   public ActionResult Index()
  5:   {
  6:     return this.View("Index");
  7:   }
  8:  
  9:   [HttpGet]
 10:   public ActionResult CallMeToGetSuccessEmptyResult()
 11:   {
 12:     return new EmptyResult();
 13:   }
 14: }

Następnie widok:

.csharpcode, .csharpcode pre
{
font-size: small;
color: black;
font-family: Consolas, “Courier New”, Courier, Monospace;
background-color: #ffffff;
/*white-space: pre;*/
}

.csharpcode pre { margin: 0em; }

.csharpcode .rem { color: #008000; }

.csharpcode .kwrd { color: #0000ff; }

.csharpcode .str { color: #a31515; }

.csharpcode .op { color: #0000c0; }

.csharpcode .preproc { color: #cc6633; }

.csharpcode .asp { background-color: #ffff00; }

.csharpcode .html { color: #800000; }

.csharpcode .attr { color: #ff0000; }

.csharpcode .alt
{
background-color: #f4f4f4;
width: 100%;
margin: 0em;
}

.csharpcode .lnum { color: #606060; }

  1:  
  2: <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.js"></script>
  3: <div class="row">
  4:   @Html.ActionLink("By xml", "CallMeToGetSuccessEmptyResult", "Blog", null, new { @class = "btn btn-default test-button", id = "demo-xml", data_type_of_data = "xml", data_anchor_id = "#demo-container-xml" })
  5:   @Html.ActionLink("By json", "CallMeToGetSuccessEmptyResult", "Blog", null, new { @class = "btn btn-default test-button", id = "demo-json", data_type_of_data = "json", data_anchor_id = "#demo-container-json" })
  6:   @Html.ActionLink("By script", "CallMeToGetSuccessEmptyResult", "Blog", null, new { @class = "btn btn-default test-button", id = "demo-script", data_type_of_data = "script", data_anchor_id = "#demo-container-script" })
  7:   @Html.ActionLink("By html", "CallMeToGetSuccessEmptyResult", "Blog", null, new { @class = "btn btn-default test-button", id = "demo-html", data_type_of_data = "html", data_anchor_id = "#demo-container-html" })
  8: </div>
  9:  
 10: <div class="row">
 11:  
 12:   <div class="col-md-3">XML<div id="demo-container-xml"></div></div>
 13:   <div class="col-md-3">JSON<div id="demo-container-json"></div></div>
 14:   <div class="col-md-3">SCRIPT<div id="demo-container-script"></div></div>
 15:   <div class="col-md-3">HTML<div id="demo-container-html"></div></div>
 16: </div>
 17:  
 18: <script type="text/javascript">
 19:  
 20:   var showJson = function(data, status, anchor) {
 21:     $(anchor).html('');
 22:     var htmlToSet = "status: " + status + "<br/>";
 23:     if (data != null) {
 24:       htmlToSet += "data lenght: " + data.length;
 25:     } else {
 26:       htmlToSet += "data is null";
 27:     }
 28:       $(anchor).html( htmlToSet );
 29:   };
 30:  
 31:   var demoResult = function(e) {
 32:     e.preventDefault();
 33:     var href = $(e.target);
 34:     var data_type = href.data("type-of-data");
 35:     var anchor = href.data("anchor-id");
 36:     var ajaxOptions = {
 37:       url: '@Url.Action("CallMeToGetSuccessEmptyResult", "Blog")',
 38:       dataType: data_type,
 39:       success: function(data, status) {
 40:         showJson(data, status, anchor);
 41:       },
 42:       error:function(data, status) {
 43:         showJson(data, status, anchor);
 44:       }
 45:     };
 46:  
 47:     $.ajax(ajaxOptions);
 48:   };
 49:  
 50:   $(document).ready(function() {
 51:     $(".test-button").on("click", demoResult);
 52:   });
 53:  
 54: </script>

I teraz na obrazu wyniki działania aplikaji:

Czyli nie zawsze EmptyResult to tylko “”, czasem to także parseerror gdy oczekujemy json. Na przyszłość polecam zastanowić się co się powinno sprawdzić, gdy nie chcemy nic sprawdzać. Oraz jak chce to sprawdzić.
Jak zawsze, chętnie popełnię kolejne błędy za was w następnym odcinku.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.