Automapper NullSubstitue lubi cache

Ot taka ciekawostko z automappera, kto zna to niech czyta dalej, kto nie zna może zapoznać sie z poprzednim wpisem na tym właśnie blogu: http://jstadnickiag.nazwa.pl/jaroslawstadnickimainwebsite/?p=31.

Właściwa ciekawostka, mając taki kod:

.csharpcode, .csharpcode pre
{
font-size: small;
color: black;
font-family: Consolas, “Courier New”, Courier, Monospace;
background-color: #ffffff;
/*white-space: pre;*/
}

.csharpcode pre { margin: 0em; }

.csharpcode .rem { color: #008000; }

.csharpcode .kwrd { color: #0000ff; }

.csharpcode .str { color: #a31515; }

.csharpcode .op { color: #0000c0; }

.csharpcode .preproc { color: #cc6633; }

.csharpcode .asp { background-color: #ffff00; }

.csharpcode .html { color: #800000; }

.csharpcode .attr { color: #ff0000; }

.csharpcode .alt
{
background-color: #f4f4f4;
width: 100%;
margin: 0em;
}

.csharpcode .lnum { color: #606060; }

   1:  Mapper.CreateMap<UserAccount, ProfilePrivateViewModel>()
   2:    .ForMember(d => d.Recruiter, o => o.NullSubstitute(new ProfilePrivateRecruiterViewModel()))
   3:    .ForMember(d => d.Developer, o => o.NullSubstitute(new ProfilePrivateDeveloperViewModel()));

Czyli jeśli rekruter lub developer będzie nullem, to chcemy aby zostało to zastąpione nowo tworzoną klasą. Wygląda prosto? Ci z was, którzy myślą tak jak ja, czyli przy każdym mapowaniu z UserAccount na ProfilePrivateViewModel będzie tworzony nowy obiekt rekrutera lub developera, jeśli w UserAccountnullem – są w błędzie. Otóż okazuje się, że automapper podczas inicjalizacji zapisuje sobie ten obiekt, a następnie przy każdym mapowaniu, gdy ma z niego skorzystać zwraca zawsze tą samą instancję obiektu. Jest to bardzo ważne, jeśli wy (ja też) modyfikujemy taką instancję. Czujecie już problem? Ponieważ będzie ona współdzielona pomiędzy inne nulle, gdy taki się pojawi i dostanie ten substytut, będzie on już zmodyfikowany.

Gdyby mieć jeszcze taki kod:

   1:  AfterMap((s, d) => d.Skills.Add(new DeveloperSkillViewModel())

Wyrwany trochę z kontekstu, ale rozumiecie idee. Okaże się, że po każdym mapowaniu z null na “nowy” viewmodel programisty, jego lista umiejętności rośnie o jeden. Dziesiąte mapowanie stworzy nowego developera, ale z dziesięcioma umiejętnościami.

Możecie się domyślić jak ja się dowiedziałem 😉

Pomimo tego ficzera, automapper dla mnie nadal dobrą biblioteką jest.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.