Singleton – wzorzec Schrödingera

Na dwoje babka wróżyła

Czarna owca wśród wzorców projektowych – singleton. Często nazywany antywzorcem – źle. Trochę źle. Singleton w zależności od tego jak będzie używany będzie wykazywać cechy wzorca lub antywzorca.

Antywzorzec

Singleton jako zmienna globalnie dostępna, każdy może do niego sięgnąć i korzystać. Inny, bardziej obiektowy sposób na statyczne/globalne zmienne.

Wzorzec

Obiekt posiadający tylko jedną instancje w danym cyklu życia, każdy próba stworzenia nowego obiektu zwraca ciągle ten sam obiekt. Wariacje na temat singletona gdy zezwalamy na N – jednocześnie żywych obiektów.

Jak?

Jak poprawnie zaimplementować singletona? Nie implementować! Skorzystać z dobrodziejstwa kontenerów IOC i w ten sposób rozwiązać problem. Każdy inny sposób można zrobić tylko i wyłącznia dla siebie i celów dydaktycznych, a różne poprawne rozwiązania znaleźć można na internetach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.